STUDERENDE

STUDERENDE – HVILKEN A-KASSE SKAL JEG VÆLGE?

Det er nok en god ide først lige at forklare, hvad er en akasse, og hvad er en fagforening 🙂

HVAD ER EN AKASSE?

Ordet akasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse. Akasser er ikke noget nyt fænomen. Tilbage i 1907 åbnede den første statsstøttede akasse. Men allerede før 1907 eksisterede der flere forskellige akasser, som bare ikke var statsstøttede. Når de ikke var statsstøttede betød det, at akassen skulle have mange arbejdende medlemmer, så akassen tjente nok til at betale støtte til de arbejdsløse medlemmer af akassen. Sådan fungerer det ikke længere i dag. Når en akasse er statsstøttet, går staten ind og hjælper med udbetalingen af dagpenge, hvis ikke akassen selv kan klare det økonomisk.

Akasser sikrer medlemmerne økonomisk i perioder med arbejdsløshed. Som medlem af en akasse kommer man ikke på kontanthjælp, men derimod dagpenge, hvis man går hen og mister sit job. Studerende, som er medlem af en akasse og har været det minimum et år, når de afslutter deres uddannelse, kan modtage dagpenge fra første ledige dag. De studerende med minimum et års anciennitet slipper dermed for karensmåneden.

Yderligere er det som studerende under 30 år gratis at være medlem af en akasse, idet man i op til 5 år kan få kontingentfritagelse. Når man søger om kontingentfritagelse gælder det kun et år af gangen, og man må derfor søge op til 5 gange om kontingentfritagelse. Studerendes kontingentfritagelse ophører, når de afslutter uddannelsen eller fylder 30 år.

Da alle akasser arbejder ud fra de samme regler og bekendtgørelser, som er vedtaget af folketinget, er ingen akasser politisk orienteret. Alligevel er der stor forskel på akasser, da det er forskelligt, hvor meget ekstra hver akasse yder. Nogle akasser tilbyder kurser, rabatter eller workshops til deres medlemmer, med henblik på at forkorte deres medlemmers ledighedsperiode. Udover at udbetale dagpenge, laver akasserne meget andet. Det er akasser, der sørger for en række ydelser såsom udbetaling af efterløn, feriedagpenge og orlovsydelse til børnepasning.

HVAD ER EN FAGFORENING?

Fagforeninger opstod allerede i 1800-tallet, da industrialiseringen påvirkede det vesteuropæiske samfund, og Danmark blev forvandlet fra et landbrugssamfund til et kapitalistisk samfund.

En fagforening har som hovedformål at sørge for medlemmernes løn, arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår. Som medlem af en fagforening er man sikret juridisk støtte, hvis man fx skulle risikere at blive fyret uberettiget.

Mange akasser har tilknyttet en fagforening. Ligesom i Sverige, Finland og Belgien, har Danmark samlet akasser og fagforeninger, hvor kontingentet til akassen og fagforeningen dog er adskilt. En akasse og en fagforening tager sig af to forskellige ting – akassen er den økonomiske forsikring, som udbetaler dagpenge til arbejdsløse medlemmer, mens fagforeningen beskæftiger sig med juridiske aspekter. Man kan altid melde sig ud af en fagforening og nøjes med kun at være medlem af en akasse, men så er man ikke længere juridisk sikret.

Fra d. 1. september 2002 har akasser kunnet vælge, om de ønskede at være fagligt afgrænsede eller tværfaglige. Det betød at mange akasser løsrev sig fra fagligt afgrænsede fagforeninger. Tidligere var fagforeningerne opdelt efter fag, men gennem de seneste 10 år har lønmodtagere i højere grad valgt at organisere sig på tværs af faglige områder i såkaldte ’gule’ fagforeninger.

Nogle fagforeninger er politisk aktive da arbejdsmarkedet reguleres af arbejdsmarkedets partner selv og ikke gennem lovgivning ligesom akasser.

STUDERENDE OG VALG AF AKASSE OG FAGFORENING

Når man står som studerende og skal vælge sin akasse er det ikke helt ligegyldigt, hvilken akasse man vælger. Selvom dagpengesatsen er vedtaget ved lovgivning og dermed er ens i alle akasser, varierer de ekstra tilbud i akassen. Nogle akasser er tværfaglige og optager alle, mens andre er fagligt afgrænsede og optager kun inden for bestemte områder.

Det er en fordel at melde sig ind i en akasse, inden man afslutter sin uddannelse, da man så slipper for karensmåneden. Når man som studerende afslutter sin uddannelse og har en anciennitet på 1 år, kan man fra første ledige dag modtage dagpenge, så længe man husker inden for 14 dage at skifte sin status i akassen fra studerende til dimittend. Når man slipper for karensmåneden sparer man 14.690 kr.(sats for 2015)

Fælles for akasserne er, at man som studerende under 30 år kan være gratis medlem. Når man som studerende under 30 år melder sig ind i en akasse kan man søge om kontingentfritagelse, hvilket kan fås i op til 5 år.

Starter du på en uddannelse, som varer mere end 5 år, kan det anbefales at vente med at melde dig ind i en akasse for at få gratis medlemskab indtil du dimitterer – under studiet modtager du SU og kan alligevel ikke få dagpenge før du er færdig.

Der er dog nogle bestemte krav til den studerende, for at kontingentfritagelsen kan accepteres:
– ens uddannelse skal have en varighed af minimum 1½ år og give 90 ETC point
– umiddelbart før start på uddannelsen skal man have haft bopæl og ophold i Danmark
– kontingentfritagelsen gælder 1 år af gangen og man skal derfor søge hvert år i maks. 5 år
– kontingentfritagelsen er betinget af bruttoindtægt fra beskæftigelse, SU og lignende
– når man er kontingentfritaget må man ikke modtage anden offentlig forsørgelse

Studerendes kontingentfritagelse ophører, når de afslutter uddannelsen eller fylder 30 år. Hvis man stadig er studerende, når man fylder 30 år, kan man søge om kontingentfritagelse igen, men her er flere krav, der skal være opfyldt for at kontingentfritagelsen kan godkendes. Man skal blandt andet være tilmeldt en efterlønsordning fra man fylder 30 år.

Det er værd at sætte sig ind i hver enkelt akasses tilbud til dig som studerende, inden du vælger en akasse. For 11 ud af de 12 nedenstående uddannelser gælder at studerende under 30 år kan opnå gratis medlemskab. Studerende kan ikke blive medlem hos lederne.

Akademikerne
Hos akademikerne optages alle akademikere uanset faglig baggrund. Det er specielt studerende på universiteter og højere læreranstalter, som er medlem af AKA, da akademikerne er Danmarks suverænt største akasse for højtuddannede.

Som medlem af akademikerne tilbydes workshops, events og virksomhedsbesøg, der hjælper dig til at finde det rigtige studiejob og bringer dig på forkant med din karriere. Ydermere tilbydes at få gennemset ens cv og jobansøgning af erfarende jobkonsulenter. Som studerende og medlem af akademikerne kan man gratis downloade udvalgte bøger til studiet.

akademikernes akasse

ASE
Akassen hos Ase er en tværfaglig akasse og henvender sig til alle studerende, lønmodtager og selvstændige uanset fagområde. Som studerende og medlem af akassen tilbydes hjælp til at skrive et godt CV samt ansøgning og sparring inden jobsamtaler. Hos Ase er der en hel afdeling, som tager sig af karriererådgivning.

Hos Ase er også mulighed for at blive medlem af en fagforening. Som studerende er man fuldgyldigt medlem af akassen og kan derfor ligesom andre medlemmer melde sig ind i fagforeningen ’ASE Lønmodtager’. Som medlem af fagforeningen hos Ase tilbydes i de første seks måneder kortere telefonisk rådgivning. Efter de første seks måneders medlemskab af Ase Lønmodtager kan Ase hjælpe med at tage kontakt til arbejdsgiver og eventuelt køre en retssag, hvis nødvendigt.

Politisk arbejder Ase for gode vilkår for selvstændige erhvervsdrivende samt et arbejdsliv, hvor den enkelte har mulighed for at indfri sit potentiale.


ASE-billig og uafhængig akasse

Business Danmark
Business Danmark henvender sig primært til studerende med interesse inden for salg, marketing og rådgivning. Som medlem af akassen hos Business Danmark tilbydes uddannelse, kurser og events på alle niveauer inden for salg, marketing, ledelse og personlig udvikling, og endda med en god medlemsrabat.

Hos Business Danmark kan studerende samle deres akasse og fagforening under et til en af Danmarks absolut billigste priser. Når studerende bliver færdiguddannede, ophører kontingentfritagelsen, men som dimittend og medlem af Business Danmark er der stadig en økonomisk gevinst. De første 6 måneder efter endt uddannelse er prisen på medlemskab af fagforeningen nedsat fra 157 kr. til 79 kr. om måneden.

Fagforeningen tilbyder hjælp med ansøgning og CV, samt sparring med erfarne konsulenter, som kan give de studerende råd inden jobsamtalen. Ydermere tilbydes juridisk hjælp til blandt andet at tjekke din kontrakt igennem.

Som nyuddannet er det svært at vide hvilken løn, man skal stille sig tilfreds med – hos Business Danmark hjælper de dig med at kigge på forskellige lønstatistikker, så du er garanteret en retfærdig løn. Hos Business Danmark opnås også forskellige rabatter på forsikringer, rejser, benzin og meget mere, når blot man er medlem af fagforeningen.

Når Business Danmark afholder faglige og sociale events gives en håndfuld gratis billetter ud til studerende. Til disse events er der mulighed for at knytte kontakter i erhvervslivet.

Hos Business Danmark støttes ikke politiske partier, da Business Danmark er uafhængig af partipolitik. Business Danmark koncentrerer sig derimod om at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner.


Business Danmark | meget billig akasse til dig der arbejder med salg og marketing

CA
Den primære målgruppe for CA er studerende, lønmodtager og selvstændige, som planlægger at gøre karriere inden for business-området. CA er en karrierepartner og akasse for højtuddannede i erhvervslivet, hvor deres fornemste opgave som en selvstændig, uafhængig og demokratisk akasse er, at levere den service, som kunderne ønsker.

Til medlemmerne af akassen hos CA tilbydes hjælp til at skrive et godt CV, sparring fra top-rådgivere med stærke relationer til erhvervslivet, kurser i fx Excel og Photoshop og ikke mindst gratis advokathjælp til studerende. Så længe man er studerende gives professionel juridisk bistand i forbindelse med ansættelse. For ikke-studerende koster dette 50 kr. om måneden.

Disse medlemstilbud giver studerende og nyuddannede et forspring i jagten på drømmejobbet, samt styrker medlemmernes kompetencer.

Som noget unikt hos CA kan medlemmer blive en del af en mentorordning. Studerende kan få en mentor tilknyttet og få gratis faglig og personlig udvikling. Mentorordningen er også med til at udvide ens professionelle netværk og relationer, hvilket styrker dine chancer i jobsøgningen.


CA billig a kasse - CA A-kasse - Få gratis kurser, coaching og fagligt netværk

Det faglige hus
Det faglige hus henvender sig til alle og er en upolitisk akasse med mulighed for upolitisk fagforening også. Hvis du melder dig ind i både akassen og fagforeningen, fås de første 3 måneder i fagforeningen helt gratis. Som medlem af fagforeningen gives adskillige gode medlemstilbud, som gør, at du opnår besparelse på blandt andet rejser, forsikringer, oplevelser og ting til hjemmet.

Mens du er studerende, er medlemskabet af både akassen og fagforeningen helt gratis.

Som studerende og medlem af fagforeningen hos det faglige hus gives faglig hjælp, hvis der opstår problemer på fritidsjobbet. Derudover er der en lang række medlemstilbud, som kun er til studerende. Som studerende har du mulighed for at få et gavekort på op til 1.000 kr. til Det Faglige Hus’ gaveshop. De første 500 kr. fås ved at sende dit eksamensbevis til Det Faglige Hus. Hvis du derefter fortsætter som medlem af fagforeningen, vil du efter 6 måneder modtage et gavekort på yderligere 500 kr.

Derudover gives der til alle, som anbefaler det faglige hus og skaffer et nyt medlem 100 kr. for hvert nyt medlem.


det faglige hus billig akasse for alle - tilmeld dig her

Frie Funktionærer
Akassen hos Frie Funktionærer henvender sig til alle typer af lønmodtager, selvstændige og studerende. Ligeledes har Frie Funktionærer en fagforening, som primært er for funktionærer, der er ansat på individuelle vilkår. Man kan blive medlem af både fagforeningen og akassen eller blot en af dem.

Som studerende er medlemskabet af akassen og fagforeningen gratis. Hvis du er elev eller modtager elevløn får du medlemskab af fagforeningen til 50 kr. pr. måned. Som nyt medlem af akassen fås også de første to måneder i fagforeningen gratis.

Som medlem af Frie funktionærer får studerende en lang række tilbud såsom arrangementer og kurser, der styrker dig til at komme ud på arbejdsmarkedet. Studerendes medlemskab giver også adgang til juridisk hjælp, karrierehjælp med blandt andet råd om ansøgning, attraktive rabatordninger på fitness, tøj ferietilbud og meget mere, samt du modtager medlemsbladet 4 gange årligt. Er du ikke studerede gælder disse tilbud kun, hvis du både er medlem af akassen og fagforeningen hos Frie Funktionærer.

Hjælper du en ven med at blive gratis medlem af enten fagforeningen eller akassen, belønnes du med to biografbilletter.

Frie Funktionærer arbejder for personlig frihed på arbejdsmarkedet og går ind for fuld organisationsfrihed. Akassen og fagforeningen hos Frie Funktionærer er dermed ikke partipolitisk.


728x90 frie funktionærer billig akasse

FTF-A
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse er i dag en tværfaglig akasse, og studerende er dermed ikke begrænset af, at skulle være inden for et bestemt fagområde. FTF-A har et bredt samarbejde med cirka 60 forskellige organisationer.

Som noget unikt har FTF-A et kunstnerteam for musikere, skuespillere og andre kreative. Hos FTF-A er der for de kreative medlemmer mulighed for god sparring og rådgivning med udgangspunkt i ens egen situation.

Som studerende, der skal til at søge praktikplads tilbydes, udover hjælp til at skrive et godt CV, også gode råd og hjælp til at skrive den perfekte praktikpladsansøgning. Det er her studerende ofte har brug for hjælp til at formulere og sætte ord på sine faglige, personlige og sociale kompetencer. Derudover tilbydes inspirationsmøder og personlig rådgivning om job- og karrieremuligheder. Som studerende og medlem af FTF-A fås også 10 % rabat på alle studiebøger hos academicbooks.dk.


ftf a billig akasse

HK
HK er en akasse og fagforening primært for funktionærer. Studerende og person under 30 år i lære eller praktik kan gratis blive medlem af akassen. Som medlem af akassen hos HK opnås adskillige medlemsfordele. Der tilbydes billige forsikringer, 20 % rabat på weekendophold hos scandic, rabatter på årskort, biograbilleter, rejser og meget mere samt gratis webinarer.

Du kan finde flere oplysninger her: https://www.hk.dk/blivmedlem/indmeldelse#currentStep=1

Krifa
Krifa er en fællesbetegnelse for kristelig akasse og kristelig fagforening. Krifa er en tværfaglig akasse for alle over 18 år uanset jobtype eller uddannelse. Som studerende er medlemskabet af fagforeningen Krifa-start gratis, og studerende, som ønsker også at være medlem af akassen hos Krifa, kan søge om kontingentfritagelse.

Medlemskabet af Krifa-start giver dig som studerende en lang række fordele. Du får tilbudt svar på juridiske spørgsmål, tjek af ansættelseskontrakt, tips til jobsøgning og jobsamtale, karrieresamtale, spændende live-foredrag på computeren og adgang til podcasts, som kan give dig interessant viden.


Krifa akasse og fagforening728x90px NY

Lederne
Studerende kan ikke blive medlem hos lederne, da der er et krav til medlemmerne om, at de skal være funktionæransat og skal arbejde som leder eller betroet medarbejder.

Magistrene
Hos magistrene er der ingen begrænsning for at blive medlem af den fordelagtige akasse. Magistrene er specialister indenfor humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. De fleste af medlemmerne hos Magistrene er dog humanister eller scient’er.

Medlemsudviklingen er stadig hastigt stigende siden januar 2012, hvilket indikerer, at Magistrene netop har en bred målgruppe. På deres hjemmeside ses en liste over alle de uddannelser, hvor Magistrene vil være den bedste a-kasse for de studerende. Som studerende og medlem af MA er man samtidig medlem af Candportalen.

I Candportalen kan man høre, hvordan andre fik sit første job, blive guidet om praktik eller prøve en visuel jobsamtale med individuel feedback. Alt sammen værktøjer som vil være med til at styrke dig og hurtigere hjælpe dig med at få et arbejde og dermed komme fri af arbejdsløshed. Ydermere er MA eksperter i freelancearbejde, projektansættelse og selvstændig virksomhed og kan rådgive dig inden for dette, samt give gode råd til, når studerende skal skrive sit CV.

Min a-kasse
Min akasse er en tværfaglig akasse, hvor der ikke er tilknyttet nogen fagforening. Idet den er tværfaglig, henvender den sig til studerende uanset fagområde. Hos min akasse er der fokus på mangfoldighed, og de yder derfor ikke støtte til noget politisk parti. Er du medlem af min akasse og ledig, indgår du i et obligatorisk forløb med henblik på at få dig hurtigt ud på arbejdsmarkedet igen – dette gælder også for nyuddannede, som står uden job.


min A kasse billig a kasse

Her finder du den samlede oversigt over alle de billigste a-kasser